2024 Best Chinese Universities Ranking

Best Chinese Universities Ranking
594 Institutions
Rank Institution
Total Score
1
Beijing 992.6
2
Beijing 898.6
3
Zhejiang 793.8
4
Shanghai 776.3
5
Shanghai 697.0
6
Jiangsu 656.1
7
Anhui 578.4
8
Hubei 578.0
9
Hubei 577.3
10
Shaanxi 566.4
11
Guangdong 539.6
12
Beijing 537.2
13
Jiangsu 530.7
14
Beijing 530.2
15
Sichuan 527.9
16
Heilongjiang 514.1
17
Shanghai 509.6
18
Beijing 508.3
19
Beijing 501.4
20
Tianjin 491.5
21
Tianjin 481.8
22
Shandong 476.3
23
Shaanxi 459.9
24
Fujian 458.2
25
Hunan 456.1
26
Jilin 443.7
27
Beijing 440.6
28
Liaoning 435.7
29
Shanghai 431.2
30
Guangdong 430.6
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.