الترتيب الأكاديمي للجامعات العالمية

جامعة أوبسالا
Name: جامعة أوبسالا
English Name: Uppsala University
Region: Northern Europe
Country: Sweden
Found Year: 1477
Address: S:t Olofsgatan 10 B
Website: http://www.uu.se

Uppsala University is a full-range university which provides education and research in nine faculties: theology, law, arts, languages, social sciences, educational sciences, medicine, pharmacy, science and technology. The university was founded in 1477 which makes it the oldest in the Nordic countries.

Uppsala University offers some 60 programmes for beginners, about 50 master programmes, and some 2.000 single subject courses. This attracts 40,000 undergraduate and graduate students which corresponds to about 23,500 full-time students and every year some 4,500 undergraduate and graduate degrees are conferred.

The university also offers some 30 international master programmes and has agreements for student exchange with 500 foreign universities in 50 countries.

Postgraduate education includes 2,300 doctoral students (50% women).

* About 300 doctorates and about 80 licentiate degrees are conferred each year.

* 4,000 publications each year.

* About 3,400 teachers/researchers (40% women).

* Some 600 full professors (22% women).

* Costs: Nearly 70% goes to research and postgraduate education. About 50% of research is funded by external sources.

Uppsala is quite a small city (200.000 inh.) and it is to an extent dominated by the university and its students especially during semesters. The unique concept of student nations provides for an environment where academic tradition and modern student life can meet. 

Total Enrollment:19878
           International Students:(%)
Undergraduate Enrollment:14289
           International Students:(%)
Graduate Enrollment:5589
           International Students:(%)

Undergraduate Programs
           Accountancy
           American studies
           Anatomy
           Archaeology
           Artificial intelligence b
           Biochemistry
           Biology
           Biomedical sciences
           Biomolecular sciences
           Brazilian studies
           Business management
           Byzantine studies c
           Chemistry
           Cinema
           Classical languages
           Classics
           Comparative Literature
           Computer science
           Culture
           Curriculum
           Dentistry
           Development studies
           Dietetics e
           Economics
           Education
           Engineering
           English
           Environmental studies
           European studies f
           Film
           Foundation
           French
           Genetics
           Geography
           German
           Governance
           Greek h
           Health
           Hispanic studies
           History
           Human biology
           Human Resources i
           Intelligent systems
           International
           International Relations
           International Studies
           Languages
           Latin
           Latin-american studies
           Law
           Liberal arts
           Linguistics
           Literature
           Management
           Marketing
           Mathematics
           Medicine
           Midwifery
           Modern Greek
           Modern languages
           Molecular Biology
           Molecular Genetics
           Music n
           Neuroscience
           Nursing
           Nutrition
           Pedagogy
           Pharmacology
           Pharmacy
           Philosophy
           Physics
           Physiology
           Physiotherapy
           Politics
           Portuguese r
           Religious Studies
           Robotics
           Science
           Social Studies
           Society
           Spanish
           Teaching and learning
           Theology
           Theoretical physics
           Turkish u
           Urban Studies
           War Studies
           Women's health
Postgraduate Taught Courses
           Abdominal
           Academic leadership/development
           Accountancy
           Addiction
           Adolescents
           Aerospace
           Aesthetics
           Age-related studies
           Alcohol
           Algorithms
           Alzheimer's
           American studies
           Analysis
           Analytical sciences
           Ancient history
           Anxiety
           Aquatic biology
           Arabic
           Arbitration
           Archaeology
           Art
           Artificial intelligence
           Arts
           Arts Policy
           Assessment
           Astronaut
           Astrophysics
           Aviation medicine b
           Biblical studies
           Bibliography
           Biochemistry
           Bioethics
           Bioinformatics
           Biology
           Biomedical sciences
           Biomolecular science
           Biophotonics
           Biophysics
           Biotechnology
           Brain
           Brazilian studies
           Business
           Byzantine studies c
           Cancer
           Carbon
           Cardiology
           Cardiovascular biology/disease
           Care
           Cell biology
           Chemistry
           Children
           Chinese Studies
           Church
           Cinema
           Cities
           Classics
           Climate change
           Clinical
           Cognitive Behavioural Therapy
           Commercial law
           Communications
           Community
           Comparative Literature
           Complex systems
           Computer science
           Conflict
           Conservation
           Cosmology
           Creative Industries
           Criminology
           Critical Theory
           Culture
           Curriculum
           Defence policy
           Dementia
           Dental public health
           Dentistry
           Dermatology
           Development studies
           Diabetes
           Dietetics
           Digital humanities
           Disability
           Disasters
           disease
           Dispute Resolution
           Drug e
           E-learning
           Ecology
           Economics
           Editing
           Education
           Electronic engineering
           Emergency medicine
           Endodontics
           Engineering
           English
           English language teaching
           Environmental science
           Environmental studies
           Epilepsy
           Epileptology
           Ethics
           European law
           European studies
           European Union f
           Faith
           Family
           Film
           Finance
           Financial law
           Financial mathematics
           Fluorescence
           Forensic science
           French
           General practice
           Genetics
           Genomics
           Geography
           Geopolitics
           German
           Gerontology
           Globalisation
           Greek
           Gynaecology h
           Haemodynamics
           Health
           Health policy
           Health Sciences
           Health Services Research
           Health Visiting
           Healthcare
           Higher Education
           History
           Human Resources
           Hygiene i
           ICT
           Imaging
           Immunobiology
           Immunology
           Implants
           Indian Studies
           Infection
           Inflammation
           Information Technology
           Intellectual Property
           Intelligent systems
           International
           International Business
           International Relations
           International Studies
           Jewish studies
           Languages
           Latin
           Latin-american studies
           Law
           Leadership
           Linguistics
           Literature
           Literature and Criticism
           LLM
           Management
           Mandarin
           Marketing
           Materials modelling
           Mathematics
           Mechanical Engineering
           Mechatronics
           Media
           Medical Engineering
           Medical Imaging
           Medical Physics
           Medicine
           Medieval Studies
           Mediterranean Studies
           Mental Health
           Microscopy
           Middle East
           Midwifery
           Ministry
           Mission
           Mobile technology
           Modern Greek
           Modern History
           Modern languages
           Molecular Biology
           Molecular Genetics
           Molecular Imaging
           Molecular modelling
           MRI
           Multi-agent systems
           Muscle Cell Biology
           Music n
           Nanotechnology
           Neural Networks
           Neurobiology
           Neurodegeneration
           Neurogenetics
           Neuroimaging
           Neurology
           Neuroscience
           Nuclear
           Nuclear Magnetic Resonance
           Nursing
           Nutrition o
           Obstetrics
           Oncology
           Organisational Analysis
           Orthodontics
           Paediatric dentistry
           Paediatrics
           Pain
           Palliative care
           Pedagogy
           Performing Arts
           Periodontics
           Pharmacology
           Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
           Philosophy
           Phobias
           Physics
           Physiology
           Physiotherapy
           Politics
           Portuguese
           Positron Emission Tomography
           Primary Healthcare
           Project Management
           Prosthodontics
           Psychiatry
           Psychology
           Psychosis
           Psychotherapy
           Public Health
           Public policy
           Public sector r
           Radiology
           Radiopharmacy
           Regenerative Medicine
           Religious Studies
           Remote sensing
           Research Methods
           Restorative dentistry
           Rheumatology
           Risk analysis
           Robotics
           Safety
           Science & technology studies
           Security
           Sedation
           Shakespeare
           Social Studies
           Social Work
           Society
           Sociolinguistics
           Sociology
           Software Engineering
           Space Physiology
           Spanish
           Special care dentistry
           String theory
           Structural biology
           Supersymmetry
           Sustainability t
           Teaching and learning
           Technology
           Telecommunications engineering
           Terrorism
           Theatre
           Theology
           Theoretical physics
           Therapy
           Tourism
           Toxicology
           Translational research
           Treatment u
           Ultrasound
           Urban Studies
           Vascular Biology w
           War Studies
           Wireless
           Women's healthcare
           Worship
Postgraduate Research Programs
           Academic leadership/development
           Accountancy
           Acute promyelocytic leukaemia
           Addiction
           Age-related studies
           Algorithms
           Allergy
           Alzheimer's
           American studies
           Analysis
           Analytical sciences
           Anatomy
           Applied computing
           Archaeology
           Arithmetic geometry
           Arts
           Asthma
           Australian studies
           Biblical studies
           Biochemistry
           Bioinformatics
           Biology
           Biomedical sciences
           Biophysics
           Blood pressure
           Brain
           Brazilian studies
           Business
           Byzantine studies
           Cancer
           Cardiology
           Cardioprotection
           Cardiovascular biology/disease
           Cell biology
           Cell signalling
           Chemistry
           Children
           Chinese Studies
           Cinema
           Classics
           Clinical
           Communications
           Complex Disease
           Complex systems
           Computer science
           Conflict
           Creative Industries
           Criminology
           Culture
           Dementia
           Dentistry
           Dermatology
           Development studies
           Developmental biology
           Diabetes
           Dietetics
           Digital humanities
           Drug
           E-learning
           Education
           Electronic engineering
           Endocrinology
           Engineering
           English
           Environmental science
           Environmental studies
           Epigenetics
           Ethics
           European studies
           Film
           Financial mathematics
           Forensic science
           French
           Gene expression
           Gene therapy
           Genetic epidemiology
           Genetics
           Genomics
           Geography
           German
           Gerontology
           Globalisation
           Greek
           Haemato-oncology
           Haematology
           Health
           Health policy
           Health Services Research
           Healthcare
           Heart failure
           Hepatology
           Higher Education
           History
           HIV/Aids
           Human Embryonic Stem Cells
           Human Resources
           Imaging
           Immunology
           Indian Studies
           Infection
           Inflammation
           Inflammatory Bowel Disease
           Inflammatory Skin Disorders
           International Business
           International Relations
           International Studies
           Languages
           Latin-american studies
           Law
           Linguistics
           Literature and Criticism
           Logic
           Management
           Mass spectrometry
           Mathematics
           Mechanical Engineering
           Media
           Medical Imaging
           Medicine
           Medieval Studies
           Mediterranean Studies
           Mental Health
           Metabolism
           Microbiology
           Middle East
           Midwifery
           Ministry
           Modern Greek
           Modern History
           Molecular Biology
           Molecular Imaging
           Molecular modelling
           MRI
           Multiple Sclerosis
           Muscle Cell Biology
           Music
           Nephrology
           Neural Networks
           Neurobiology
           Neurodegeneration
           Neurogenetics
           Neuroimaging
           Neurology
           Neuropsychiatry
           Neuroscience
           Nuclear Magnetic Resonance
           Number theory
           Nursing
           Nutrition
           Obstetrics
           Oncology
           Pain
           Palaeography
           Palliative care
           Parkinson's
           Pedagogy
           Performing Arts
           Pharmacology
           Pharmacy
           Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
           Philosophy
           Physics
           Physiology
           Politics
           Popular Culture
           Portuguese
           Positron Emission Tomography
           Primary Healthcare
           Psoriasis
           Psychiatry
           Psychology
           Psychosis
           Public Health
           Public policy
           Radiochemistry
           Rehabilitation
           Religious Studies
           Remote sensing
           Renal medicine
           Reproduction
           Respiratory Medicine
           Robotics
           Science & technology studies
           Security
           Social Studies
           Society
           Sociolinguistics
           Sociology
           Software Engineering
           Spanish
           Stem cells
           String theory
           Structural biology
           Supersymmetry
           Teaching and learning
           Telecommunications engineering
           Theatre
           Theology
           Theoretical physics
           Translational research
           Transplantation
           Twin studies
           Urban Studies
           Vascular Biology
           War Studies

تصرفات البحث الأكاديمية للجامعات العالمية
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ARWU 59746065667176666773736061
تصرفات مجالات الفروع للجامعات العالمية
ARWU-FIELD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SCI/////151-200101-150101-150101-150
ENG77-10676-10778-100//101-150101-150101-150101-150
LIFE///////151-200151-200
MED76-10876-10777-10076-10076-10051-7551-7551-7551-75
SOC/////151-200/101-150101-150
تصرفات ترتيب الفروع للجامعات العالمية
ARWU-SUBJECT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
الرياضيات///////
الفيزياء78-10476-10076-10076-10076-10076-10076-100
الكيمياء///151-200/101-150101-150
الكمبيوتر76-100//101-150101-150//
الاقتصاد / التجارة///////
العودة إلى الصفحة الرئيسية